1. Cener 2022 rezultati - 02. 04. 2022 09:30 Embed

dužina:9,75 km

Snjeg i zima obilježilo je 1. kolo Cenera 2022.
Nastupio je samo 1 natjecatelj, Mario Evetović (40:11)


# Prezime i ime Klub Vrijeme Kasni Avg Bodovi
1. Evetović Mario Individualac 00:40:11 00'' 14,6 km/h 49,77