4 POTOKA
2017 3. Markuševečki 19.3.2017.

# prezime ime vrijeme
1. Pilski Milo 00:40:15
2. Katalenić Tomislav 00:40:50
3. Tomac Silvije 00:41:01
4. Borlinić Matija 00:43:33
5. Satinović Antonio 00:44:34
6. Grahli Marko 00:46:49
7. Orel Daniel 00:46:59
8. Vujević Marko 00:47:35
9. Špišić Tomislav 00:48:46
10. Pokupec Zvonimir 00:49:48

lista svih rezultata